Të dhënat dhe treguesit për tregun e Komunikimeve Elektronike

TREGUESIT STATISTIKORË TË TREGUT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE 3 MUJORI III 2018

TREGUESIT STATISTIKORË TË TREGUT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE 3 MUJORI II 2018

TREGUESIT STATISTIKORË TË TREGUT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE 3 MUJORI I 2018

TREGUESIT STATISTIKORË TË TREGUT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE VITI 2017

TREGUESIT STATISTIKORË TË TREGUT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE 3 MUJORI IV 2017

TREGUESIT STATISTIKORË TË TREGUT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE 3 MUJORI III 2017

TREGUESIT STATISTIKORË TË TREGUT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE 3 MUJORI II 2017

TREGUESIT STATISTIKORË TË TREGUT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE 3 MUJORI I 2017

TREGUESIT STATISTIKORË TË TREGUT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE 3 MUJORI IV 2016

TREGUESIT STATISTIKORË TË TREGUT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE 3 MUJORI III 2016

TREGUESIT STATISTIKORË TË TREGUT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE 3 MUJORI II 2016

TREGUESIT STATISTIKORË TË TREGUT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE VITI 2015

TREGUESIT STATISTIKORË TË TREGUT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE 3 MUJORI I 2016

TREGUESIT STATISTIKORË TË TREGUT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE 3 MUJORI IV 2015

TREGUESIT STATISTIKORË TË TREGUT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE 3 MUJORI III 2015

TREGUESIT STATISTIKORË TË TREGUT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE 3 MUJORI II 2015

TREGUESIT STATISTIKORË TË TREGUT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE VITI 2014

TREGUESIT STATISTIKORË TË TREGUT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE 3 MUJORI I 2015

TREGUESIT STATISTIKORË TË TREGUT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE 3 MUJORI IV 2014

TREGUESIT STATISTIKORE TE TREGUT TE KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE 6 MUJORI I-re 2014

TREGUESIT STATISTIKORE TE TREGUT TE KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE VITI 2013

TREGUESIT STATISTIKORE TE TREGUT TE KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE 6 MUJORI I-re 2013

TREGUESIT STATISTIKORE TE TREGUT TE KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE VITI 2012

TREGUESIT STATISTIKORE TE TREGUT TE KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE VITI 2011

TREGUESIT STATISTIKORE TE TREGUT TE KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE 6 MUJORI I-RE 2012

TREGUESIT STATISTIKORE TE TREGUT TE KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE PER VITIN 2011

TREGUESIT STATISTIKORE TE TREGUT TE KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE 6 MUJORI I-RE 2011

TREGUESIT STATISTIKORE TE TREGUT TE KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE VITI 2010

TREGUESIT STATISTIKORË TË TREGUT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE PËR 6 MUJORIN E I-RË 2010

TREGUES STATISTIKORE DHE PANORAME E TREGUT TE KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE NE SHQIPERI TE VITIT 2009

INFORMACION MBI TREGUN TELEFONIA CELULARE DHE ALBTELECOM PER VITIN 2008

Raportoni tani