Portabiliteti

Portabiliteti  lejon pajtimtarët e shërbimit telefonik, me kërkesën e tyre, për të mbajtur numrat e tyre, në lidhje me të njëjtin shërbim, pavarësisht sipërmarrësve që ofrojnë shërbim. Mundësi për të ndryshuar sipërmarrës me portabilitet ndërsa mbajmë të njëtin lloj shërbimi, do të thotë që është e mundur të ndryshosh sipërmarrës të shërbimit telefonik të qëndrueshëm dhe të mbash të njëjtin numër, është e mundur të ndryshosh sipërmarrës të shërbimit telefonik të lëvizshëm dhe të mbash të njëjtin numër, por është e pamundur, p.sh., të transferosh një numër të një sipërmarrësi të shërbimit telefonik të disponueshëm në një vend fiks tek një sipërmarrës i shërbimit të lëvizshëm telefonik.