AKEP ZGJERON FUSHËN E AKTIVITETIT TË ZYRËS RAJONALE TË MONITORIMIT DHE INSPEKTIMIT KRUJË

Kruje1Krujë më 8 Shtator 2017- AKEP bën të ditur publikisht nëpërmjet ceremonisë inaguruese, per perfundimin e fazes se pare te ndertimit te Dhomes Server (Server Room).

Kjo përbën një risi të zhvillimit të veprimtarisë së AKEP. Server Room do te perdoret si “backup site” per platformat dhe sistemet e rendesishme te AKEP, per te garantuar disponueshmerine e sherbimeve ne cdo kohe dhe sipas planit te investimeve perfundon brenda 6 mujorit te pare te 2018.

 

Kruje3