Njoftim Mbi vlerësimin e provimit për çertifikatë aftësie radioamatore

akep logoAKEP, në zbatim të Rregullores "Për Shërbimet Radioamatore në Republikën e Shqipërsisë", si dhe në vlerësim të kërkesave të ardhura për t’u pajisur me Çertifikatë Aftësie sipas niveleve të kërkuara për shërbimin radio amator, me qëllim përmbushjen e detyrimeve ligjore dhe të Rregullores "Për shërbimet radioamatore në Republikën e Shqipërisë", zhvilloi në datën 22.06.2017 provimin për radioamatorë. 

Vlerësimin e provimit për secilin kandidat që ka aplikuar për tu pajisur me Çertifikatë Aftësie të Radioamatorit mund ta gjeni këtu.