AKEP RAPORTON NË KUVEND MBI VEPRIMTARINË PËR VITIN 2016

Foto takimi te Raportimit ne KuvendTiranë më 2 Maj 2017- AKEP në zbatim të nenit 9 të ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008 "Për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë", ka raportuar në Komisionin për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin në Kuvendin e Shqipërisë mbi veprimtarinë e AKEP për vitit 2016.

 

 Fjala e plotë e Kryetarit të AKEP z. Piro XHIXHO