Publikohet progres raporti i Komisionit Europian mbi Shqiperinë për vitin 2016

1.European-CommissionBruksel 9 Nëntor 2016- Komisioni Europian ka publikuar Progres Raportin mbi Shqipërinë për Vitin 2016.

Në Kapitullin e 10-të Shoqëria e Informcaionit dhe Media progres raporti shpreh se: AKEP ka patur progres të mëtejshëm në implementimin e planit të përdorimit të frekuencave duke alokuar për operatorët frekuencat e disponueshme. Kapacitetet administrative të AKEP janë rritur nëpërmjet shtimit të resurseve financiare dhe njerëzore. Nga muaji Shkurt 2016 është berë i mundur funksionimi për zonën e Tiranës të numrit europian të emergjencave (112 ) dhe pritet venia ne funksion për pjesen e mbetur të teritorit. Gjithashtu në Progres Raport është vlerësuar implmentimi i ligjit të ri për shërbimin postar.

Për më shumë mund te kosultoni linkun e mëposhtëm.

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2016/20161109_report_albania.pdf