Arrihet marrëveshja për kodin telefonik të Kosovës

logoPrishtinë, Kosovë, 13 Nëntor 2016 - Arrihet me ndërmjetsimin e Bashkimit Europian  marrëveshja për kodin telefonik të Kosoves midis Republikës së Kosoves dhe Serbisë. Më datë 15 dhjetor Republikës së Kosovës do t’i alokohet nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve (ITU) kodi shtetëror telefonik +383, i cili do të administrohet nga ARKEP dhe institucionet e Kosovës do të kenë përgjegjësinë për implementimin e tij. Pas dates 15 dhjetor  kodet 381, 377, 386 do të hiqen nga përdorimi.

Për më shumë informacion:  http://www.kryeministri-ks.net/?page=1,9,6305