Takim me misionin e ITU në kuadër të projektit - "QoS PROJECT Polish-Albanian (UKE-AKEP) project under the auspices of ITU

foto gjate takimit  Ne datat 22-23 Shtator ne AKEP u organizua takimi i rradhes me misionin e ITU-se te  perfaqesuar nga eksperti Adam Siewicz.

 Takimi ishte ne  kuader te permbushjes se objektivave te projektit te implementimit te  sistemit  per matjen e Treguesve te  Cilesise se Sherbimit te Internetit te ofruar nga operatoret.

Qellimi i ketij projekti eshte qe tu jape mundesine perdoruesve te internetit qe me nje veprim shume te thjeshte te mund te marrin informacion real mbi cilesine e sherbimit te ofruar si dhe te ndihmoje AKEP ne krijimin e nje tabloje ta qarte mbi ofrimin e sherbimeve broadband ne te gjithe territorin dhe ne hartimin e politikave rregullatore.  

Ky takim i perket fazes se mesme te diskutimit te  aspekteve te permbajtjes se dokumentacionit teknik te projketit.

AKEP perfaqesohej nga Shefqet Mefa Drejtor i DABFAN, Donald Shtrepi Drejtor i  TIZHB dhe Ermir Pina Pergjegjes i QKMF.