AKEP MERR PJESË NË TAKIMIN E JASHTËZAKONSHËM PLENAR TË BEREC

netneutrality-june2016 Bruksel 25 gusht 2016- Organi i Rregullatorëve Europianë për Komunikimet Elektronike “BEREC”,  mbajti në Bruksel, Belgjikë, Takimin e Jashtëzakonshëm Plenar në të cilën pati diskutim mbi projekt udhëzimet për zbatimin e detyrimeve të autoriteteve kombëtare rregullatore (Rregullorja mbi neutralitetin), që synon miratimin e tyre përfundimtare.

 Pas miratimit të Rregullores (BE) 2015/2120 për vendosjen e masave lidhur me aksesin në internet të hapur (Rregullorja mbi neutralitetim), e cila garanton qasje në internet të hapur, BEREC i është dhënë detyra për të nxjerrë udhëzime që do të ndihmojnë autoritetet rregullatore për komunikimet elektronike në BE për të kontrolluar mbikëqyrjen dhe zbatimin e Rregullores së Neutralitetit, qëllimi i të cilit është për të mundësuar një qasje transparente dhe jo-diskriminuese të hapur ndaj përdoruesve fundorë.

Konsultimet publike për draft udhëzimin u zhvilluan në periudhën nga 6 qershori deri më 18 korrik 2016 ku janë marrë gati gjysmë milioni kontributet. Finalizimi i Udhëzimeve do të paraqitet qytetarëve në konferencat e shtypit BEREC, që do të mbahet më 30 gusht, 2016. Komentet nga konsultimet publike mbi udhëzimet për zbatimin e Rregullas së neutralitetit u diskutuan në mbledhjen e jashtëzakonshme plenare BEREC në Bruksel.

Përveç rregullores së neutralitetit, ndryshimet e ardhshme në kuadrin rregullator për komunikimet elektronike ishin objekt diskutimi i Z. Günther Oettinger, Komisioneri Evropian për Ekonominë Digital dhe Shoqërisë mori pjesë në një seancë të takimit me të cilin u shkëmbyen pikëpamjet mbi çështjet strategjike që kanë të bëjnë me ndryshimin e ardhshëm të kuadrit rregullator që do të përpiqen për t'iu përgjigjur sfidave aktuale dhe të ardhshme në sektorin e komunikimeve elektronike .

Temë diskutimi ishte në roaming ndërkombëtar dhe statusi i shërbimit të ashtuquajtur OTT, në kuadrin e ri rregullator.

Duke filluar me 15 qershor 2017 tarifat e roaming për përdoruesit fundorë duhet të hiqen tërësisht brenda BE-së, BEREC po ndihmon Komisionin Evropian me mendimin e saj në përgatitjen e të ashtuquajturave standarde të përdorimit, mbrojtje së drejtë, e cila do të parandalojë abuzimin në përdorimin të shërbimeve roaming me çmime lokale.

Duke marrë parasysh që Komisioni planifikon të paraqesë një propozim legjislativ për një reformë të plotë të telekomunikacionit, kuadrit rregullator, në shtator, ndër temat në takim u diskutua për pozicionin e BEREC-së për statusin e të ashtuquajturave shërbimet OTT (shërbimeve të tilla si WhatsApp, Viber dhe Skype) brenda kuadrit të ri rregullator.

Në takimin plenar, AKEP u përfaqësua nga Z. Alban Karapici, Anëtar i Bordit të AKEP.


Për më shumë informacion, mund të klikoni këtu