Zhvilloi punimet Takimi i 27-të Planare të BEREC

BEREC Plenary Meeting in Viena June 2016

 Vienë më 1 dhe 2 Qershor 2016 - Zhvillohet në Viene, Austri,  mbledhja e 2-të Plenare për  vitin 2016 të  Organit  Europian të Rregullatorëve të Komunikimeve Elektronike “ BEREC”.  Temat kryesore të diskutuara përfsinin: Neutralitetin e Rrjetit, Roming Ndërkombetar, trajtimi i   telefonatave me origjinë nga vëndet jo anëtarete të BE dhe telefonatat nga vëndet e BE-së.

 

Gjithashtu BEREC është ngarkuar mbi përgatitjen e udhëzimeve për Rregullatorët e  Telekomunikacionit mbi mbikqyrjen, implementimin dhe transparencën për të siguruar akeses  të hapur në internet.

AKEP në Takimin e 27-të Plenare të BEREC u përfaqësua nga Z. Piro Xhixho, Kryetar i Këshillit Drejtues të  AKEP.

 

Për më shumë informacion:

 

http://berec.europa.eu/eng/events/berec_events_2016/117-27th-berec-plenary-meeting-in-vienna