AKEP organizon Samitin e 2-të të Rregullatorëve të Rajonit

2nd SE Europe Regulatory Summit

Tiranë më 24 Maj 2016 - Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare - AKEP organizoi me suksese Samitin e 2-të të Rregullatorëve të Rajonit me temë: “Interneti i hapur, si një motor për inovacion dhe përparim - Teknologjia e re, fluksi i të dhënave, një sfidë e re për rajonin”, i cili u zhvillua në kuadër të Forumit të 7-të të InfoCom Albania Telecom, dhe ne kuadër të javës së Inovacionit.  

Tematika e këtij Samiti u fokusa  në internetin e gjërave (internet of things) and neutralitetin e rrjeteve, (net neutrality) si sfida e infrastruktures me brez të gjerë (broadband) si dhe kuadri ligjor i BE-së.

Ky Samit u nderua me përfaqësim nga Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikacioneve – “ITU” Znj. Ilaha Rzayeva ( ITU European Cordination ), si dhe me një pjesemarrje  të gjerë të kryetarëve dhe perfaqësues të autoriteteve rregullatore të rajonit dhe të Europës si; Belgjikës Z. Jack Hamande Kryetar (BIPT) , Republikës Çeke Z. Jaromir Novak Kryetar (CTU), Turqisë İhsan Kulalı Anetar i Bordit (ICTA), Kroacisë Z. Mario Weber Drejtro Ekzekutiv (HAKOM), Slovenisë Z.Franc Dolenc Drejtor (AKOS), Kosovës Z. Kreshnik Gashi Kryetar (ARKEP),  Maqedonisë Z. Mr. Sasho Dimitrijoski Drejtor (AEK ), Malit të Zi Dr Šaleta Djurovic President I Keshillit (EKIP), Serbisë Dejan Šuput Drejtor I Sektorit Ligjor (RATEL).Pjesëmarrësit mbajtën prezantime mbi zhvillimet e fundit në fushën e komunikimeve elektronike në shtetet perkatëse me fokus në tematikën e forumit.  

Gjithashtu Samiti i 2-të i Rregullatorëve të Rajonit u përshendet nga Ministria e Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike Znj. Milena Harito. 

 

fjala  e Kryetarit gjate Samititfoto gjate fjalimit

Për më shume informacione më poshtë gjeni prezantimet e Samitit të 2-të të Rregullatoreve të Rajonit.

 1.AKEP-Mr. Piro Xhixho

 2.ANCOM-Mr. Catalin Marinescu 

 3.HAKOM-Mr. Mario Weber

 4.CTU-Mr.Jaromír Novák

 5.AKOS-Mr. Franc Dolenc 

 6.ICTA-Dr. İhsan Kulali

 7.EKIP-Mr. Pavle Mijuskovic

 8.AEC-Mr. Vladimir Ristevski

 9.ARKEP-Mr. Kreshnik Gashi

10.AKEP- Mr. Alban Karapici

11.AKEP-Mr.Altin Rrapaj

12.ITU-Mrs.Ilaha Rzayeva