Plus Communication pajiset me autorizim për ofrimin e shërbimeve në brezin e frekuencave 2100 MHz ( i njohur ndryshe si 3G)

 

momenti i dhenjës se autorizimitMe VKD nr.2677 datë 21.04.2016, Këshilli Drejtues i AKEP, miratoi dhënien e autorizimit për përdorimin e frekuencave te brezit 2100 MHz sipërmarrësit Plus Communication sh.a.

Përdorimi i këtij brezi frekuencash i jep mundësinë sipërmarrësit të ndërtoje sisteme për ofrimin e shërbimeve broadband.

Me këtë rast në ambjentet e AKEP u zhvillua një ceremoni për firmosjen dhe dorëzimin e autorizimit kësaj kompanie.

Nga AKEP merrte pjesë Z.Piro Xhixho Kryetar i KD dhe Znj.Ketrin Topçiu anëtare e KD etj.

Nga Plus Communication sh.a ishte e pranishme dhe firmosi në emer të Plus Communication sh.a  Znj.Matilda Shehu Administratore e shoqërisë.

momenti i dhenjës se autorizimit4