RATEL VENDOS TË HAP PROCEDURAT E TENDERIT PËR LICENSAT INDIVIDUALE PËR BREZAT E FREKUENCAVE 791-821/832-862 MHZ

 

logo-akep-lajm-1Bordi Drejtues i Agjensisë Rregullatore për Komunikimet Elektronike dhe Shërbimin Postar të Serbisë (RATEL), më 28.08.2015 mori vendimin për fillimin e procedurave të tenderit për dhënien e licensave individuale për përdorimin e radiofrekuencave në brezin e frekuencave 791-821/ 832-868 Mhz, për tu vendosur në dispozicion të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike në sistemin IMT (International Mobile Telecommunication), të cilat përfshijnë  IMT-2000 dhe IMT e Avancuar, në bazë të neutralitetit teknologjik, në territorin e Republikës së Serbisë.