ANKANDI NË TURQI PËR 4G ARRIN NË 3,4 MILIARDË EURO.

logo-akep-lajm-1Ankandi 4G në Turqi ka arritur një total prej pothuajse 3,4 miliardë euro, në krahasim me çmimet rezervë në total vlerën 2.3 miliardë euro.

Turkcell do të paguajnë më shumë, një total prej 1.62 miliard euro, Avea 955 milionë euro dhe Vodafone Turk 778 milion, ne varesi te spektrit te fituar nga secili operator ne kete ankand.

Ishte një ditë ankand i drejtuar nga Agjencia e Teknologjive te Komunikimit dhe Informacionit ku u ofruan 20 lote të frekuencave në 800, 900, 1800, 2100 dhe 2600 MHz. Në bazë të licensës se vlefshme deri në prill 2029, operatorët duhet të nisin shërbimet 4G nga Prilli 2016.