AKEP I DOREZON AUTORIZIMIN POSTES SHQIPTARE PER OFRIMIN E SHERBIMIT UNIVERSAL POSTAR

AKEP-Posta-060715-STiranë më 6 Korrik 2015- Në ambjentet e AKEP u zhvillua ceremonia zyrtare e dorezimit të Autorizimit Individual për Ofrimin e Shërbimit Universal Postar.
Ky autorizim lëshohet nga AKEP në zbatim të Nenit 64. pika 3 të Ligjit 46/2015 “Për Shërbimet Postare në RSH”
Autorizimi iu dorëzua Drejtorit të Përgjithsëm të Postës Shqiptare Z.Majlind Lazimi nga Z.Piro Xhixho Kryetar i Këshillit Drejtues të AKEP, në praninë e përfaqesuesve të Postës dhe AKEP-it.
Kjo ceremoni u shoqërua dhe me diskutime midis palëve mbi situatën e tregut postar, dhe cështjet që lidhen me aspektet rregullatore të Shërbimit Universal.