FORUMI BOTËROR WSIS 2015 PËR ZHVILLIMIN E SHOQËRISË SË INFORMACIONIT.

WSIS-270515-SNga data 25-29 Maj po zhvillohen punimet Forumi Botëror WSIS 2015 me temë:
TIK në funksion të një zhvillimi të qëndrueshëm. Forum në të cilin marrin pjesë përfaqësues të nivelit të lartë të vëndeve antarë të ITU përgjegjes për zhvillimin e TIK.
Konferenca drejtohet nga sekretari i përgjithshëm i ITU-së z. Hulian Zhao.
Në këtë Forum merr pjesë dhe delegacioni shqiptar i kryesuar nga kryetari i AKEP z.Piro Xhixho
Në ditën e dytë të Forumit morri fjalën dhe përfaqësuesi shqiptar z.Piro Xhixho, i cili parashtroi vizionin dhe objektivat e Shqipërisë për zhvillimin e TIK në kuadrin e strategjisë dixhitale deri në 2020
 
Fjala e plotë e Kryetarit të AKEP