AKEP RAPORTON NE KUVEND MBI VEPRIMTARINE PER VITIT 2014

kuvend-190515-SMë 18 Maj 2015, në zbatim të nenit 9 të ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008 "Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë", AKEP ka raportuar në Komisionin për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin në Kuvendin e Shqipërisë mbi veprimtarinë të AKEP për vitit 2014.