NJOFTIM PËR SIPËRMARRËSIT/SUBJEKTET

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare - AKEP, në zbatim të:

Ligjit nr.8485,datë 12.5.1999 “Kodi i Procedurave Administrative”, i ndryshuar; 

Ligjit nr.9918,datë 19.05.2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe

Akteve rregullatore përkatëse, njofton Sipërmarrësit/Subjektet sipas tabelave më poshtë:

 

Subjektet Debitorë të pajisur me Autorizim Individual për sisteme PMR

 

Nr.

Subjekti

Shërbimi

1

Klaron sh.p.k.

PMR

2

Rozafa sh.p.k.

PMR

3

Jaguar sh.p.k.

PMR

4

Merrtaxi sh.p.k.

PMR

5

PIA Petrolifera sh.a

PMR

6

Security&Protection sh.p.k.

PMR

7

Madrit sh.r.s.f.

PMR

8

Everest sh.p.k.

PMR

9

Classic Radio Taksi sh.p.k.

PMR

10

Ylli-01 sh.p.k

PMR

11

Radoja sh.r.s.f.

PMR

 

Sipëmarrësit Debitorë të regjistruar për rrjete/shërbime të komunikimeve elektronike

 

Nr.

Subjekti

Rrjete / Shërbime

1

Abissnet sh.a.

Rrjete/sherbime telefoni, internet etj

2

Vivo Communications sh.p.k.

Rrjete/sherbime telefoni, internet etj

3

FBD sh.p.k.

Rrjete/sherbime telefoni, internet etj

4

Sin-Tel sh.p.k.

Rrjete/sherbime telefoni, internet etj

5

Pegasus Communications shpk

Rrjete/sherbime telefoni, internet etj

6

Iliria Telecom sh.p.k.

Rrjete/sherbime telefoni 

7

N & S Telecom sh.p.k.

Rrjete/sherbime telefoni 

8

Call Me sh.p.k.

Rrjete/sherbime telefoni, sherbim me Vlere te Shtuar

9

Central ALB sh.p.k.

Rrjete/sherbime telefoni  etj

10

Apoll Net sh.p.k.

Rrjete/sherbime telefoni, internet etj

11

Bitri sh.p.k.

Rrjete/sherbime telefoni, internet etj

12

Egis-Tel 2004 sh.p.k.

Rrjete/sherbime telefoni, internet etj

13

Fjoart sh.p.k.

Rrjete/sherbime telefoni, internet etj

14

Greta Gjini (person fizik)

Rrjete/sherbime telefoni, transmetim te dhenash etj

15

Abronet  sh.p.k.

Rrjete/sherbime telefoni 

16

Agjensia Kombetare e Shoqerise se Informacionit

Sherbime me Vlere te Shtuar

17

Agon Set sh.p.k.

Sherbime me Vlere te Shtuar

18

Inspektoriati Ndertimor i Tiranes

Caktuar numer jeshil

19

Naira and AZ sh.p.k.

Caktuar numer jeshil

20

Instituti Bashkepunim per Integrim dhe Zhvillim

Sherbime me Vlere te Shtuar

21

Liri Beqiraj (person fizik)

Caktuar numer jeshil

22

Ilir Kushgjini (person fizik)

Sherbime me Vlere te Shtuar

23

Ministria e Puneve dhe Ceshtjeve Sociale

Caktuar numer per sherbime sociale

24

Insituti Europian i Tiranes

Caktuar numer jeshil

25

Source One sh.p.k.

Caktuar numer jeshil

26

Projekti Shkolla Ime sh.p.k.

Sherbime me Vlere te Shtuar

27

Bashkia Lushnje

Caktuar numer jeshil

28

Bashkia Permet

Caktuar numer jeshil

29

Vig Services Shqiperi sh.p.k

Caktuar numer jeshil

30

The Arla sh.p.k

Caktuar numer jeshil

31

Baits sh.p.k.

Sherbime me Vlere te Shtuar

32

Agjensia Kombetare e Burimeve Natyrore

Caktuar numer jeshil

33

4Alb sh.p.k.

Rrjete/sherbime telefoni, internet etj

34

Popaj Klodiano sh.p.k.

Rrjete/sherbime telefoni, internet etj

35

Advanced Bussines Solutions sh.p.k.

Rrjete/sherbime internet e transmetim te dhenash

36

Egnatia Radio TV Kabell sh.p.k.

Transmetime Audiovizive

 

Subjektet Debitorë të pajisur me Licencë

 

Nr.

Subjekti

Licenca

1

Anija Kristi I

Licencë Radio - Anije

2

Anija frosina

Licencë Radio - Anije

3

Njesia e Transportit te Mjeteve me Helikopter

 Licencë Radio - Avion

 

Sipërmarrësit që nuk kanë depozituar Bilancin e vitit 2015

 

Nr.

Subjekti

Rrjete / Shërbime

1

ATEL sh.p.k.

Rrjete/sherbime telefoni

2

Albanian Telecommunication Partners

Rrjete/sherbime telefoni, internet etj

3

Agon Set sh.p.k.

Sherbime me Vlere te Shtuar

4

Maxnet Communication

Rrjete/sherbime internet

5

Iliria Telecom (ITA)

Rrjete/sherbime telefoni

6

Call me

Rrjete/sherbime telefoni, sherbim me Vlere te Shtuar   

 

që brënda datës 25.06.2016 duhet të:

1.         Kryejnë pagesat për të cilat janë debitorë në AKEP, sipas faturave të njoftuara.

2.         Dorëzojnë në AKEP Bilancet financiare vjetore për vitin 2015;

Nëse brënda kësaj date nuk keni plotësuar kërkesat e mësipërme, AKEP do të nisë procedurën për heqjen e të drejtës së ofrimit të shërbimeve dhe të rrjeteve të komunikimeve elektronike si dhe çregjistrimin nga Regjistri i Sipërmarrësve.