PUBLIKOHET PROGRES RAPORTI I KOMISIONIT EUROPIAN PËR SHQIPËRINË 2015

KE publikoi më 10 Nëntor 2015, Progres Raportin për Shqipërinë. Në kapitullin e 10-të të Progres Raportit përfshihet edhe vlerësimi i veprimtarisë së AKEP.


KE publikoi më 10 Nëntor 2015, Progres Raportin për Shqipërinë. Në kapitullin e 10-të të Progres Raportit përfshihet edhe vlerësimi i veprimtarisë së AKEP.

Për më tepër klikoni më poshtë:

Kapitulli 10 i Progresit Raportit të Komisionit Europian për Shqipërinë