KUVENDI MIRATON REZOLUTEN MBI AKTIVITETIN E AKEP PER VITIN 2014

Ne seancen parlamentare te dates 11.06.2015, Kuvendi i Shqiperise ka miratuar rezoluten mbi aktivitetin e Autoritetit te Komunikimeve Elektronike dhe Postare per vitin 2014.

Per me teper Rezoluta