DERI ME 1 DHJETOR TE PERMBUSHEN MASAT MBROJTESE DHE KUSHTEVE TE SIGURISE

Te gjithe sipermarresit e komunikimeve elektronike  qe ofrojne sherbimin e aksesit ne internet dhe ate te telefonise duhet te permbushin masat mbrojtese mbi sigurine e sistemeve te tyre deri me date 01.12.2015.

Mbas kesaj date moszbatimi i masave mbrojtese dhe kushteve te sigurise do te jete object i saksioneve ligjore.

Lexoni me shume