AKEP FILLON PROCEDUREN PER LANCIMIN E SHERBIMEVE LTE-4G

AKEP me ane te Vendimit te Keshillit Drejtues 2495 ka miratuar perfundimin e keshillimit publik mbi përdorimin e brezave të frekuencave GSM 900/1800 për dhënien në përdorim të frekuencave nga brezi  1800 MHz për sistemet GSM/LTE/UMTS/WiMAX duke i hapur rrugen keshtu vazhdimit te procedures per te dhene mundesine e futjes se teknologjise 4G.