200 MIJE NUMRA TE BARTUR

Sasia e numrave te bartur ka arritur ne nje shifer prej rreth 200 000 ne total, nga ku rreth 1000 numrat te bartur i perkasin sherbimit te  telefonise fikse.Rritja e konkurences efektive ka bere qe ne treg te vazhdoje te hidhen oferta dhe plane tarifore te reja me me perfitim per konsumatorin. Perdoruesit vazhdojne te tregohen aktiv duke zgjedhur rrjetin dhe planet tarifore nga  te cilat perfitojne dhe qe u pershtaten me mire kerkesave personale.Vlen per te theksuar se numri i perdoruesve te cilat kane perfituar nga planet tarifore e reja eshte disa here me i madh se numri i bartjeve.