PORTABILITETI FIKS TANI NE TE GJITHE VENDIN

Duke filluar nga 1 Prill 2013 sherbimi i portabilitetit te numrave fiks eshte prezent ne te gjitha zonat gjeografike.Permbyllet keshtu faza e dyte e projektit te portabilitetit te numrit fiks i cili me pare kishte filluar me pare ne muajin Shtator 2012 me zona gjeografike si Berat, Lushnje, Pogradec, ku jane realizuar me sukses dhe portimet e para te numrave fiks.Ne ditet e para te Prillit jane realizuar dhe bartjet e para ne telefonine fikse ne Tirane. AKEP ve keshtu ne dispozicion te te gjithe perdoruesve te sherbimit te telefonise fikse nje sherbim te ri duke i dhene tregut nje mundesi me shume per te rritur konkurencen dhe ofrimit ndaj perdoruesve te alternativave te tyre me sherbime, cilesi dhe cmime konkuruese.Kjo faze u realizua me sukses fale nje bashkepunimi shume konstruktiv midis te gjithe operatoreve te ofrimit te sherbimit te telefonise fikse.