LIBERALIZIMI I PLOTE I DOMAIN .al

Duke nisur nga 1 Maj 2013 te AKEP do te bej te mundur liberalizimin e plote te domain .al, pas kesaj date prane AKEP mund aplikohet nga te gjithe subjektet te cilat jane te interesuar per tu akredituar si regjistrues (registrar). Detyrimet dhe kushtet per tu bere nje regjistrues i akredituar mund te gjenden ne  Vendimin e Keshillit Drejtues nr.2252 dhe ne Rregulloren e administrimit te emrave te domain-eve nen.al