KONSULTIM PUBLIK PER DETYRIMIN E SHERBIMIT UNIVERSAL

AKEP ne bashkepunim me konsulencen e ofruar nga Banka Boterore nxjerr per konsultim publik dokumentin: Detyrimi i Sherbimit Universal ne Shqiperi Konsultim Publik. Ky dokument parashikon masat afatmesme qe duhet te marre AKEP per zbatimin e detyrave te Sherbimit Universal ne Shqiperi. Dokumenti mund te gjendet ne faqen e Internetit te AKEP ne seksionin ...

AKEP ne bashkepunim me konsulencen e ofruar nga Banka Boterore nxjerr per konsultim publik dokumentin:

Detyrimi i Sherbimit Universal ne Shqiperi Konsultim Publik.

Ky dokument parashikon masat afatmesme qe duhet te marre AKEP per zbatimin e detyrave te Sherbimit Universal ne Shqiperi.
Dokumenti mund te gjendet ne faqen e Internetit te AKEP ne seksionin ‘Konsultime ne Proces’. AKEP mirepret komentet e paleve te interesuara ne lidhje me ceshtjet e trajtuara ne dokumentin e nxjerre ne konsultim publik. Afati i dergimit te komenteve eshte 1.11.2012.