100 000 NUMRA TE BARTUR

16 muaj nga fillimi i sherbimit te portabilitetit te numrit dhe sasia e numrave te bartur ka arritur ne nje shifer mbi 100 000. Rritja e konkurences efektive ka bere qe ne treg te vazhdoje te hidhen oferta dhe plane tarifore te reja me me perfitim per konsumatorin. Perdoruesit vazhdojne te tregohen aktiv duke zgjedhur rrjetin dhe planet tarifore nga  te cilat perfitojne dhe qe u pershtaten me mire kerkesave personale.Vlen per te theksuar se numri i perdoruesve te cilat kane perfituar nga planet tarifore e reja eshte disa here me i madh se numri i bartjeve.