55 MIJE NUMRA TE BARTUR

Me perfundimin e 9 muajve nga fillimi i portabilitetit te numrit,  sasia e numrave te bartur ka arritur ne nje shifer te larte prej rreth 55000 bartje. Vihet re se rritja e konkurences efektive vazhdon dhe numri i aboneneteve te cilet kane perfituar eshte rritur ndjeshem. Kjo tregohet edhe me numrin e bartje gjate cdo muaji.
Per tu theksuar eshte se te gjithe operatoret jane treguar aktiv per te bartur ne rrjetin e tyre abonentet.