40 MIJE NUMRA TE BARTUR

Me perfundimin e vitit 2011  sasia e numrave te bartur ka arritur ne nje shifer te larte rreth 41000 bartje. Vihet re se rritja e konkurences efektive vazhdon dhe numri i aboneneteve te cilet kane perfituar eshte rritur ndjeshem. Kjo tregohet edhe me numrin e bartje gjate muajit Dhjetor, rreth 9000.
Per tu theksuar eshte se te gjithe operatoret jane treguar aktiv per te bartur ne rrjetin e tyre abonentet.