Oferta Reference te Aksesit ne qarkun local (RUO) e Albtelecom

Ne vijim te VKD nr.1565, date 13.04.2011 dhe depozitimit nga Albtelecom te Ofertes Reference te Aksesit ne qarkun local (RUO), AKEP publikon ...
Ne vijim te VKD nr.1565, date 13.04.2011 dhe depozitimit nga Albtelecom te Ofertes Reference te Aksesit ne qarkun local (RUO), AKEP publikon oferten  RUO-ne sipas versionit te pergatitur nga Albtelecom dhe fton palet e interesuara per te dhene komente mbi kete dokument brenda dates 20.12.2011. Komentet mund te dergohen me shkrim ne adrese te AKEP ose ne forme elktronike me e-mail ne Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa..

Njekohesisht gjate kesaj periudhe, AKEP do te organizoje takime te perbashketa pune me palet e interesuara dhe Albtelecom per permiresim/ndryshime te mundshme te dokumentit. Palet e interesuara do te njoftohen per keto takime nga AKEP.

Pas mbylljes se procesit te konsultimit dhe takimeve me palet e interesuara, AKEP do te marre vendim per miratimin e RUO-s