Oferta Reference te Aksesit ne qarkun local (RUO) e Albtelecom

Ne vijim te VKD nr.1565, date 13.04.2011 dhe depozitimit nga Albtelecom te Ofertes Reference te Aksesit ne qarkun local (RUO), AKEP publikon oferten  RUO-ne sipas versionit te pergatitur nga Albtelecom dhe fton palet e interesuara per te dhene komente mbi kete dokument brenda dates 20.12.2011. Komentet mund te dergohen me shkrim ne adrese te AKEP ose ne forme elktronike me e-mail ne adresen Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa..

Njekohesisht gjate kesaj periudhe, AKEP do te organizoje takime te perbashketa pune me palet e interesuara dhe Albtelecom per permiresim/ndryshime te mundshme te dokumentit. Palet e interesuara do te njoftohen per keto takime nga AKEP.

Pas mbylljes se procesit te konsultimit dhe takimeve me palet e interesuara, AKEP do te marre vendim per miratimin e RUO-s