Më 1 Shtator 2011, ulja e dytë e tarifave të terminimit dhe origjinimit në rrjetet celulare të OFNT

Më datë 1 Shtator 2011, fillon faza e dytë e implementimit të  metodologjive të rregullimit të tarifave të terminimit dhe origjinimit të thirrjeve në rrjetet publike telefonike të lëvizshme të OFNT.
Klikoni link e mëposhtëm për të shkarkuar materialin:
Metodologjia e rregullimit te tarifave