Lista e Operatoreve qe ofrojne sherbim telefonik me kodet e rrugezimit te Portabilitetit te Numri

Ne vijim te procesit te implementimit te Portabilititeti te Numrit dokumenti permban te gjithe kodet e rrugezimit te operatoreve qe ofrojne sherbim telefonik publik.

Klikoni dokumentin e meposhtem per te shkarkuar kodet e rrugezimit te operatoreve:
 Kodet e rrugezimit te operatoreve